LÅT LINDARNA LEVA!

Det anser nu även våra politiker.
Det finns nu ett nytt förslag att lindarna ska vara kvar och bli fler.
Vid kommunfullmäktige den 25 februari skulle det ha klubbats igenom,
men så blev det icke. I stället blev det återremiss.
Nytt beslutsdatum är den 25 mars?
Läs mera på SR>> och SVT>> och Örebro kommun>>.

TACK...  
...till dig som på olika sätt arbetat för och visat 
att vi är många som vill behålla våra lindar!

Fantastiskt resultat
Totalt har 2 451 skrivit på vårt upprop!
Det innebär att de olika aktionerna för lindarnas bevarande har samlat ca 3 400 namn.

Den 25 februari lämnades alla namnlistor över
till Fredrik Persson som ett bevis på det stora
stöd som finns för det nya beslutet att behålla lindarna.

Här kan du läsa mer:
Bloggen Spara lindarna
Så här tycker vi
(några exempel på synpunkter som kommit in)

Lena Hansson, LLL-areOBS! Detta upprop är partipolitiskt obundet
och har ingen koppling till andra aktioner
med samma paroll.

Bild från Eniro


Ny "firarbild" som Börje Fransson skickat via mail


Senaste (och sista?) förslaget. Låt oss hoppas att det blir såhär!
(Bild från Örebro kommun)