LÅT LINDARNA LEVA!

 

 

Så här tycker vi

"Bevara lindarna och låt stadsträdgårdsmästaren
ansvara för att de sköts."
Dagmar & Gunnar

"Naturligtvis skall våra gamla fina lindar på Stortorget 
vara kvar - körsbärsträden kan planteras någon annanstans
i vår vackra stad."
Christina & Mats

"Jag hoppas verkligen att lindarna får vara kvar. Stortorget förlorar helt sin stil, om man ska sätta dit körsbärsträd.">
Mona

"Jag förstår problemet med kajorna, men det ska väl inte gå ut över lindarna, som inte gjort något! Börja att beskära och vårda träden i stället, så kanske kajorna tycker att det känns lite jobbigt att vara där!...
...Att plantera körsbärsträd mellan lindarna "så länge" betyder 
ju bara att de ska bort så småningom när värsta stormen 
lagt sig !...
...Ska de som styr verkligen få sabotera detta! Det är väl Örebroarna som skall  få ha synpunkter och vara med och bestämma!
KOM IGEN NU ALLA POLITIKER...BÖRJA VÅRDA LINDARNA ISTÄLLET!!"
Birgitta

"I Berlin finns en fantastisk allé med lindar som förbättrar den förorenade luften av alla bilar! Det är ett miljötänkande att ha många träd i en trafikerad stadsmiljö! I Kina är hela långa motorvägar inramade med gröna olika träd och buskar!
Lyssna på Jerk Alton och låt de vackra och nyttiga lindarna få stå kvar! Skandal annars!"
Gunilla

"Skulle bli mycket besviken om lindarna tas bort från Stortorget. Den doft och den skira grönska som ges kommer vi aldrig att kunna ersätta med andra träd."
Marie-Louise

"Det är klart att samtliga friska lindar vid Stortorget 
ska bevaras. Vi måste värna om våra fina svenska trädarter 
och bevara dom."
Barbro & Rolf

"Vi vill att lindarna ska vara kvar både på Stortorget och Järntorget"
Eva & Gösta, Gunilla & Lars, Sofie & Thomas

"Det har inte kommit fram i debatten att lindarna också kan symbolisera ett stycke industri och kulturhistoria. 
Alla känner ju till Lindhska bokhandeln i hörnet Stortorget/Drottninggatan. Men få känner kanske till att bröderna Lindh på 1700- och 1800-talet drev både boktryckeri inne i Örebro och ett handpappersbruk i Lindbacka strax bortom 
Karlslunds herrgård. De var välkända i landet och tryckte både katekeser och rövarromaner. 
Spara alla lindarna på Stortorget tycker jag som bor i Lindbacka (som fortfarande har kvar miljön från 1700-talet)"
Lotta

"Jag vill att alla lindarna på Stortorget ska få stå kvar. 
Äldre träd är så fascinerande, skiftar med årstiderna och ger ett torg som Stortorget en karaktär som jag inte tycker att det finns någon anledning att ändra."
Märit


"Klart att lindarna ska få stå kvar! De är gröna smycken i stenlandskapet på sommaren och på vintern utgör det svarta grenverket ett dekorativt mönster mot himlen.
Och så ska vi inte glömma att några av lindarna är bärare av ljusslingor i juletid/vintertid till glädje för örebroare och tillresta!
Rör inte våra lindar!"
Margareta

"Jag tycker att det är fel att plantera körsbärsträd som har oerhört kort livslängd med stor risk för "gummisjuka" och tidig död. Tala med trädgårdsarkitekt Lennart Sundström som har ett livs erfarenhet av träd och övriga växter.
Varför har man inte skött lindarna med beskärning under de år som gått?"
Arne

"Lindar är ett mycket passande trädslag i centrala gaturum över huvud taget. Träden på Stortorget hör till stadens kultur och ska därför vårdas och bevaras! Dåliga eller allt för stora lindar kan bytas ut mot andra av samma trädslag.
Körsbärsträd och fågelbärsträd gör sig bäst i trädgårdar, bryn och i vissa delar av parker. Runt torget skulle de däremot kännas helt fel och malplacerade.
Håller man efter torgets lindar med lagom utglesande beskärningar så blir de mindre attraktiva för kajor. Kajorna bryr sig inte om vilket trädslag de sitter i men täta trädkronor föredrar de, eftersom de känner sig mer skyddade där."
Bo

"...Nu blir det ett nytt torg som blir lika som Kungsträdgården i Stockholm med blommande körsbärsträd (det är ju inte länge de blommar), men man har glömt att det inte har samma karaktär.
Vi är jättetrötta på idiotiska beslutsfattare, som inte kan tänka och som inte har något som helst omdöme.
Kajproblematiken är en fråga för sig som bör behandlas separat och snarast lösas. Det finns t ex p-piller för fåglar. Har använts på duvor i Frankrike."
Christina & Ulf, Katarina & Daniel, Elisabet, Moa


Bild från Eniro


Ny "firarbild" som Börje Fransson skickat via mail


Senaste (och sista?) förslaget. Låt oss hoppas att det blir såhär!
(Bild från Örebro kommun)

[Tillbaka]